Teepakin hallitus 2023

Puheenjohtaja: Benjamin Kyngäs
Varapuheenjohtaja: Julius Mäkiö
Sihteeri: Elias Ylä-Jarkko
Rahastonhoitaja: Iida-Liisa Kuokka
Varastonhoitaja: Elias Ylä-Jarkko, Aini Hartikka
Sosiaalisen median vastaava: Rasmus Haapaniemi
Sähköpostivastaava: Antti Teräsvalli
Dokumentaatiovastaava: Julius Mäkiö, Aune Nieminen
Grafiikka- ja tuotevastaava: Pooya Saremi
Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava: Iida-Liisa Kuokka
Häirintäyhdyshenkilö: Iida-Liisa Kuokka, Benjamin Kyngäs
Hyvinvointivastaava: Aune Nieminen
(Partio)perinnevastaava: Aini Hartikka