Hyde’s annual meeting / Hyden vuosikokous

Hyvät Hydeläiset,
Tervetuloa Helsingin yliopiston partiolaiset ry:n vuosikokoukseen 29.2.2024 klo 18 Barrikaadi-tilaan osoitteeseen Mechelininkatu 3 D, 00100 Helsinki, -1 kerros. Kokouksen maksimikestoksi on varattu 3 tuntia ja tila on esteetön.
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2023 toimintakertomus
6. Toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös 2023
7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8. Toimintasuunnitelma 2024
9. Talousarvio 2024
10. Ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
Mikäli tulee kysyttävää kokoukseen liittyen, voit olla yhteydessä minuun toivanenpihla@gmail.com, 0504328837
Parhain terveisin,
Pihla Toivanen
puheenjohtaja 2024
Helsingin yliopiston partiolaiset ry

—————————–

Dear Hyde members,
Welcome to Helsingin yliopiston partiolaiset ry yearly meeting on Feb 29th 2024 at 18 in Barrikadi meeting room at Mechelininkatu 3D, 00100 Helsinki, -1st floor. Meeting lasts at maximum 3 hours and the space is wheelchair accesssible.
Meeting agenda:
1. Opening the meeting
2. Organizing the meeting
3. Legality and deciseviness
4. Accepting the agenda
5. Year report of 2023
6. Validation report and financial statement of 2023
7. Granting freedom of responsibility
8. Yearly plan for 2024
9. Budget for 2024
10. Environment and equality plan for 2024
11. Other matters
12. Ending the meeting
If there are questions regarding the meeting, be in touch with me,
toivanenpihla@gmail.com, 0504328837
Best regards,
Pihla Toivanen
chairperson 2024
Helsingin yliopiston partiolaiset ry

Uudet suunnittelukokoukset

Tänä vuonna Hydepakki järjestää tapahtumien suunnittelukokouksia, joihin jokainen voi tulla kertomaan ideoita, tekemään ehdotuksia ja päästä mukaan järjestämään suurempiakin tapahtumia! Tule mukaan näkemään ja kokemaan, miten tapahtumia järjestetään hyvällä porukalla.