Syksyinen aarrejahti 2019 on päättynyt.

Autumn treasure hunt 2019 has ended.

 

Hydepakin syksyinen aarrejahti on alkanut! Löydä tiesi haastavien arvoitusten ja vihjeiden kautta maaliin ja voit mahdollisesti saada yllätyspalkinnon. Aarrejahti sijoittuu pääkaupunkiseudun alueelle ja on käynnissä vuoden loppuun saakka. Onnea matkaan!

Hydepakki’s autumn treasure hunt has begun! Find your way through challenging puzzles and hints to the goal and you might get a surprise prize! The treasure hunt is located in the capital area and lasts until the end of the year. Good luck!


Ensimmäinen vihje / The first hint:
60.204448, 24.844308

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
Rasteja on yhteensä 15, ja niissä olevat arvoitukset vaikeutuvat sitä mukaan mitä pidemmälle pääset. Rastilaput ovat paperilappuja, joissa lukee Hydepakki. Lapuissa on vihjeen lisäksi aina jokin sana, joka pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen aarrejahti.hp@gmail.com. Laita viestiin myös nimesi, nimimerkkisi tai ryhmäsi nimi. Älä ota rastilappua mukaasi!

There are 15 checkpoints in total, and the puzzles will get harder the farther you progress. Each checkpoint is marked with a paper note labeled ”Hydepakki”. In addition to the clue, there’s always a word in the note. You are instructed to send this word to email address aarrejahti.hp@gmail.com. Put there also your name, nickname or group name. Do NOT take the checkpoint notes with you!
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

Löytyneiden rastien määrä / Amount of checkpoints found

Rasti 1

Rasti 5

Rasti 9

Rasti 13

Rasti 2

Rasti 6

Rasti 10

Rasti 14

Rasti 3

Rasti 7

Rasti 11

Rasti 15

Rasti 4

Rasti 8

Rasti 12

Rasti 1

Rasti 2

Rasti 3

Rasti 4

Rasti 5

Rasti 6

Rasti 7

Rasti 8

Rasti 9

Rasti 10

Rasti 11

Rasti 12

Rasti 13

Rasti 14

Rasti 15