Syksyinen aarrejahti alkaa mahdollisesti myös tänä syksynä.

Autumn treasure hunt might start also this autumn.

 

Hydepakin syksyinen aarrejahti ei ole vielä alkanut! Löydä tiesi haastavien arvoitusten ja vihjeiden kautta maaliin ja voit mahdollisesti saada yllätyspalkinnon. Aarrejahti sijoittuu pääkaupunkiseudun alueelle ja on käynnissä joulukuun puoliväliin saakka. Onnea matkaan!

Hydepakki’s autumn treasure hunt has not yet begun! Find your way through challenging puzzles and hints to the goal and you might get a surprise prize! The treasure hunt is located in the capital area and lasts until mid-December. Good luck!


Ensimmäinen vihje / The first hint:
Coming later

-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
Rasteja on yhteensä 15, ja niissä olevat arvoitukset vaikeutuvat sitä mukaan mitä pidemmälle pääset.
Rastilaput ovat paperilappuja, joissa lukee Hydepakki. Lapuissa on vihjeen lisäksi aina jokin sana, joka
pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen simpukkasoppa@gmail.com. Älä ota rastilappua mukaasi!

There are 15 checkpoints in total, and the puzzles will get harder the farther you progress. Each
checkpoint is marked with a paper note labeled "Hydepakki". In addition to the clue, there's always a
word in the note. You are instructed to send this word to email address simpukkasoppa@gmail.com. 
Do NOT take the checkpoint notes with you!