Syksyinen aarrejahti

Hydepakin syksyinen aarrejahti on alkanut! Löydä tiesi haastavien arvoitusten ja vihjeiden kautta maaliin ja voit mahdollisesti saada yllätyspalkinnon. Aarrejahti sijoittuu pääkaupunkiseudun alueelle ja on käynnissä marraskuun loppuun saakka. Onnea matkaan!

Hydepakki’s autumn treasure hunt has begun! Find your way through challenging puzzles and hints to the goal and you might get a surprise prize! The treasure hunt is located in the capital area and lasts until the end of November. Good luck!


Ensimmäinen vihje julkaistaan tässä pian!
The first hint will be published here soon!